แปลเพลง When I'm Gone ของ Anna Kendrick - CupsI got my ticket for the long way round
                            ฉันซื้อตั๋วสำหรับเส้นทางอันแสนใกลแล้ว
Two bottles of whiskey for the way
                                พร้อมกับเหล้าวิสกี้สองขวดสำหรับการเดินทาง
And I sure would like some sweet company
                   และฉันมั่นใจว่าฉันอยากมีเพื่อนร่วมทางสักคน
And I'm leaving tomorrow
, what do you say?                ฉันจะออกเดินทางวันพรุ่งนี้ เธอจะว่าไง
View the translation of "When I'm Gone" on my new blog, songstranslator.com.

When I'm gone, 
When I'm gone
                                     เมื่อฉันจาก
You're gonna miss me when I'm gone
                            เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก
You're gonna miss me by my hair
                                  เธอจะคิดถึงฉันจากเส้นผมฉัน
You're gonna miss me everywhere
                                เธอจะคิดถึงฉันจากทุกๆส่วน
Oh, you're gonna miss me when I'm gone                     เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก

When I'm gone
, When I'm gone
                                    เมื่อฉันจาก  
You're gonna miss me when I'm gone
                           เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก
You're gonna miss me by my walk
                                เธอจะคิดถึงฉันจากย่างก้าวของฉัน
You're gonna miss me by my talk
                                  เธอจะคำถึงฉันจากคำพูดของฉัน
Oh, you're gonna miss me when I'm gone                     เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก

I got my ticket for the long way round
                          ฉันซื้อตั๋วสำหรับเส้นทางอันแสนใกลแล้ว
The one with the prettiest of views
                               เส้นทางที่มีวิวที่สวยที่สุด
It's got mountains, it's got rivers
                                    มีภูเขา มีแม่น้ำ
Its got sights to give you shiver
                                     มันมีวิวที่จะทำให้เธอขนลุก
But it sure would be prettier with you                           แต่แน่นอนว่ามันจะสวยกว่านี้หากไปกับเธอ

When I'm gone
, When I'm gone
                                    เมื่อฉันจาก  
You're gonna miss me when I'm gone
                           เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก
You're gonna miss me by my walk
                                เธอจะคิดถึงฉันจากย่างก้าวของฉัน
You're gonna miss me by my talk
                                  เธอจะคำถึงฉันจากคำพูดของฉัน
Oh, you're gonna miss me when I'm gone                     เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก

When I'm gone, 
When I'm gone
                                     เมื่อฉันจาก
You're gonna miss me when I'm gone
                            เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก
You're gonna miss me by my hair
                                  เธอจะคิดถึงฉันจากเส้นผมฉัน
You're gonna miss me everywhere
                                เธอจะคิดถึงฉันจากทุกๆส่วน
Oh, you're gonna miss me when I'm gone                     เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก

When I'm gone
, When I'm gone
                                    เมื่อฉันจาก  
You're gonna miss me when I'm gone
                           เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก
You're gonna miss me by my walk
                                เธอจะคิดถึงฉันจากย่างก้าวของฉัน
You're gonna miss me by my talk
                                  เธอจะคำถึงฉันจากคำพูดของฉัน
Oh, you're gonna miss me when I'm gone                     เธอจะคิดถึงฉันเมื่อฉันจาก

Labels: , ,